Home

Na czym polega nowoczesny przemysł?

Przemysł najczęściej kojarzony jest z przestarzałymi technologiami, kopcącymi kominami fabryk czy hut, hałdami i odpadami, a także z degradacją środowiska naturalnego. Taki obraz istnieje jeszcze w wielu regionach świata. Jednakże przemysł stale przechodzi swoją ewolucję od stadium opisanego wyżej do stadium nowoczesnych technologii.http://elektrotechmed.com Dziś mówiąc przemysł myślimy wyłącznie o przemyśle hutniczym, ale przecież równie dobrze przemysł to także przemysł spożywczy, drzewny, energetyczny, czy wreszcie przemysł wysokiej techniki.

Szczególnie ten ostatni nie ma nic wspólnego z kopcącymi, starymi fabrykami. Przemysł high technology to głównie instytuty naukowo-badawcze, które lokalizowane są w krajach wysokorozwiniętych, jak i montownie w krajach ubogich. Mózgiem całego nowoczesnego przemysłu jest kadra naukowców, którzy pracują nad stworzeniem, testowaniem, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań. To od pracy tych osób zależą trendy w elektronice. Ośrodki badawcze lokalizuje się często przy uczelniach wyższych ze względu na bliskość kadry.

Wpis zawdzięczamy